Nuomos sąlygos

Reikalavimai nuomininkui
Nuomininkas privalo turėti galiojančius pasą bei B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Taip pat reikalaujama, jog, vairuotojo stažas turetų būti ne mažesnis nei 3-eji metai ir asmuo būtų ne jaunesnis nei 25-erių metų.  Nuomininkas, padaręs kelių eismo taisyklių ar kitokius pažeidimus nuomos metu, neša pilną atsakomybę ir po automobilio grąžinimo.


Atsiskaitymas:
Para pradedama skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akte nurodytos datos. Nuomos sutartis pradeda galioti nuomininkui sumokėjus 145,00 Eur nuomos kainos avansą, kuris garantuoja, kad nuomotojas niekam kitam automobilio neperduos ar kitaip panaudos.

Kelioninio automobilio perėmimas ir grąžinimas
Automobilis perduodamas ir grąžinamas sutartu laiku, sutartoje vietoje.
Į nuomos kainą įeina
- Mokestis už kelioninį automobilį;
- Pilnas CASKO draudimas su 600,00 Eur franšize;
- Civilinės atsakomybės draudimas;
- Neribotas pravažiuojamų kilometrų skaičius;

Papildomi mokesčiai
Iš nuomininko imamas 600,00 Eur dydžio užstatas, kuris nuomai pasibaigus bus grąžintas, jeigu bus išpyldytos šios sąlygos:
- Perduodamo automobilio vidus yra švarus, toks pat jis turi būti grąžintas ir mums. Jei grąžintą automobilį papildomai reikia valyti, tai imamas papildomas 58,00 Eur mokestis;
- Automobilis perduodamas su pilnu kuro baku. Grąžinant, kuro bakas turi būti pilnas, jeigu ne - imamas papildomas 90,00 Eur mokestis;
600,00 Eur draudimo frančizės mokestis, grąžinamas nuomininkui, jeigu automobiliui nepadaryta žala.

Užsakymo bei apmokėjimo sąlygos
Norint rezervuoti kemperį nuomininkas turi sumokėti 145,00 Eur nuomos avansą, per 10 dienų nuo rezervacijos patvirtinimo dienos. Jei nuomininkas per 10 dienų nesumoka anksčiau nurodyto išankstinio mokesčio, nuomotojas gali išnuomuoti kemperį kitiems klientams.

Pilna nuomos kaina turi būti sumokėta iki nuomos laikotarpio pradžios likus 21 dienai (3 savaitės) 600,00 Eur užstatas turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ir ne vėliau kaip prieš pasiimant automobilį. Automobilis nebus perduotas nuomai jei nesumokėta pilna nuomos suma ir piniginis užstatas. Visas užstatas grąžinamas po pilno automobilio patikrinimo.
Nuomininkas, už 2 (dvi) pavėluotas valandas moka baudą, lygią vienos paros nuomos mokesčiui.

Kelionės atsisakymas
Atsisakius kelionės anksčiau kaip prieš 21 dieną, grąžinama visa suma, išskyrus 145,00 Eur. Atsisakius kelionės vėliau negu prieš 21 dieną, nuomininkui grąžinama 75% nuo pilnos nuomos sumos.
Atsisakius kelionės dėl ypatingų priežaščių (liga, artimųjų mirtis) grąžinama visa nuomininko sumokėta suma.

Kita:
Nuomininkui su automobiliu leidžiama važiuoti į užsienį. Nuomotojas įsipareigoja išduoti žalią kortą - civilinės atsakomybės draudimą (nuomininkas privalo įsitikinti, kad jo lankoma valstybė yra žalios kortos (civilinės atsakomybės draudimo) sąraše. Priešingu atveju nuomininkas turi draustis prieš įvažiuodamas į tą šalį savomis lėšomis).
Nuomotojas atiduoda nuomininkui automobilį su pilnai užpildytu kuro baku, techniškai tvarkingą.
Tepalų, vandens lygį, padangų spaudimą nuomininkas turi kontroliuoti kiekvieną kartą automobilį užpildamas degalais, ar pradėdamas naują dieną
Jei išsinuomavę automobilį pastebėsite kokių nors gedimų prašome mums pranešti apie juos.
Kelioniniuose automobiliuose draudžiama rūkyti bei vežtis gyvūnus.
Kelionės į karo taškus ar stichinių nelaimių vietas draudžiamos.
Draudžiama vežti narkotines medžiagas, sprogmenis, ginklus bei daugiau nei leistiną kiekį alkoholio ir tabako gaminių.
Draudžiama vežti daugiau keleivių nei nustatyta kemperio gamintojo.