Kelionė į Lenkiją

 Pakvietus UAB "Kelionių vynui" kartu su bendraminčiais, rudens spalvų fone, aplankėme kaimyninę Lenkiją, pamatėme puikią Malborgo pilį, Hitlerio bunkerius, Žalgirio mūšio lauką, Bojeno tvirtovę ir nuostabaus grožio Šv.Lipkos bažnyčią... na, bet apie viską išsamiau: pirma lankytina vieta - Bojeno tvirtovė. I pasaulinio karo išvakarėse natūralios gamtos užtvaros ir tvirtovės įtvirtinimai turėjo sulaikyti į Rytprūsius žengiančią rusų armiją. Po I pasaulinio karo tvirtovė naudota kitiems tikslams, joje įrengta ligoninė. II pasaulinio karo išvakarėse Bojeno tvirtovė buvo vienas iš vokiečių armijos, žygiavusios iš rytprūsių į Lenkiją, susirinkimo punktų.
Antra aplankyta vieta - Gierloz - Hitlerio bunkeriai. Įtvirtintas Hitlerio bunkeris tuometiniuose Rytprūsiuose, iš kurio Antrojo pasaulinio karo metais Hitleris vadovavo Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms. Bunkeris yra dabartinėjelenkijos teritorijoje, netoli Kenčino miestelio. Bunkerį sudarė 40 gyvenamųjų, ūkinių ir administracinių pastatų, 7 sunkieji ir 40 lengvųjų gelžbetonio bunkerių. Bunkeriai - nuo šešių iki aštuonių metrų aukščio, iš viršaus apsodinti mišku. Antrojo paaulinio karo metais Hitleris bunkeryje praleido didžią ją savo laiko dalį - daugiau negu 800 dienų. Šiame bunkeryje 1944 m. liepos 20d. Klausas fon Štaufenbergas įvykdė pasikėsinimą nužudyti Hitlerį.
Trečia aplankyta vieta - Sw. Lipka bažnyčia. Tai XV amžiaus Lenkijos bažnyčia. Žymiausia Lenkijos šventovių - įspūdinga baroko architektūros ansambliu. Kas pusvalandį vyksta įspūdingos vargonų muzikos koncertai. Tikrai nuostabaus grožio bažnyčia - tikrai verta pamatyti:)
Malborgas - vienas iš gausiausiai turisų lankomų miestų Lenkijoje. 1274-1457 metais Malborgas buvo Didžiojo kryžiuočių ordino bei viso vienuolyno sostine. Tai dižiausia Europoje viduramžių pilis, įrašyta į UNESCO Pasaulio kultūrinio paveldo sąrašą. Gido vadovaujama ekskursija veda į erdvias vienuolyno patalpas: reflektoriumą, virtuvę, koplyčią, miegamąjį, tvirtovės sargų koridorius ir budėtojų stebėjimo postus bokštuose. Pilyje dėmesį patraukia ne tik labai įdomus gotikinis interjeras, achitektūrinės detalės, bet ir pilyje eksponuojamos gausios gintaro papuošalų, meninių amatininkų dirbinių, porceliano, ginklų ir skulptūrų kolekcijos.
Žalgirio mūšio laukas - Žalgirio mūšis vykęs 1410 m. liepos 15d. tarp jungtinių Lietuvos ir Lenkijos pajėgų ir Kryžiuočių ordino, pasibaigęs pastarojo sutriuškinimu, po kurio jis nebeatsigavo. Dabar šalia šio mūšio lauko galite prisiminimui nusipirkti įvairių suvenyrų...

Prisiminsiu šią kelionę ilgai, nes ją lydėjo puiki nuotaika, graži gamta, istoriniai paminklai ir žinoma šaunūs bendražygiai!

Pasidalinsiu keliomis nuotraukomis ir gera nuotaika iš šio žygio...;)

Rudens spalvos...

Kemperių kolona...

Žalgirio mūšio laukas

Šv.Lipkos bažnyčia

Malborgo pilis

Malborgo pilis

Hitlerio bunkeriai

Hitlerio bunkeriai

Bojeno tvirtovė